AtlasInfo Editor

Edytor Atlasinfo

10.09.2022

Wyjaśnienie edytora

Edytor Atlasinfo umożliwia zarządzanie plikami Atlasinfo w wizualizacji 2D.

Załaduj plik atlasinfo.txt, klikając przycisk Załaduj plik atlasinfo.txt i rozpocznij pracę.
Gotowy atlasinfo można również załadować, klikając plik Load example atlasinfo.txt.

Za pomocą edytora Atlasinfo można przesuwać i zmieniać położenie map za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Polegaj na funkcjach, takich jak system wykrywania kolizji i regulacja mapy za pomocą strzałek.
Funkcja wykrywania kolizji poinformuje Cię, czy mapy kolidowały ze sobą, a mapy, których dotyczy problem, zostaną oznaczone czerwoną ramką.

Na koniec możesz pobrać atlasinfo, klikając Pobierz Atlasinfo.txt.
Możesz również pobrać ustawienia serwera, klikając Pobierz ustawienia serwera.
(Jeśli chcesz teleportować się na mapę za pomocą współrzędnych globalnych z atlasinfo.txt, po prostu weź wprowadzone współrzędne z pliku atlasinfo.txt i wytnij dwa ostatnie 0 z każdej współrzędnej x i y i wprowadź ją po poleceniu /warp)


Do czego potrzebny jest atlasinfo.txt?

Atlasinfo.txt jest potrzebny do przypisania globalnych współrzędnych map Metin2. Wizualizacja za pomocą edytora Atlasinfo usprawni Twoją pracę a także upewnij się, że żadne współrzędne globalne nie będą się pokrywać. Specjalnie do dodawania nowych map na serwerach Metin2P edytor Atlasinfo jest bardzo pomocne narzędzie.


  • Wybierz mapę
  • z listy lub kliknij żądaną mapę, którą chcesz przenieść.
  • Użyj strzałek, aby dostosować mapę. W przypadku kolizji zostaniesz o tym powiadomiony.
  • Zaznacz obszar myszką na mapie Atlasinfo.
  • W przypadku kolizji zostaniesz o tym powiadomiony.
  • Po ustawieniu żądanego rozmiaru mapy będziesz mieć możliwość nazwania mapy.
  • Nazwę i rozmiar mapy można edytować, klikając dwukrotnie nazwę mapy na liście.